Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy w Gdyni Przekaż 1% podatku

 Jednostka Orew korzysta ze środków przeznaczonych przez PFRON z pilotażowego  programu "Rehabilitacja 25 plus".

Obecnie z programu korzystają osoby niepełnosprawne będące absolwentami naszej placówki edukacyjnych w wieku powyżej 25 roku życia.Są to osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim tzn. te, które w trakcie realizacji obowiązku nauki posiadały orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradniach specjalistycznych, zgodnie z przepisami w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

logo_pfronpsoni33

Serdecznie witamy na stronie Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Gdyni

Logo OREWOśrodek skupia dzieci i młodzież od 3 do 25 roku życia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, umiarkowanym i znacznym z niepełnosprawnością wieloukładową. Złożona niepełnosprawność niejednokrotnie skazywała dzieci na nauczanie indywidualne w domu i pozbawiała kontaktu z grupą rówieśniczą. Ośrodek stał się dla naszych wychowanków szkołą i drugim domem, gdzie dzięki otwarciu środowiska lokalnego i zaangażowaniu pracowników mogą spełniać obowiązek szkolny i być aktywni na miarę swoich potrzeb i możliwości.

Ośrodek został powołany we wrześniu 2002 roku. Dzięki współpracy z władzami Miasta Gdyni otrzymaliśmy lokal na naszą siedzibę - parter budynku przy ul. Opata Hackiego 13 w Gdyni. Po przeprowadzeniu prac adaptacyjno - remontowych, rok szkolny 2004/2005 rozpoczęliśmy w nowej placówce. Naszym sponsorem strategicznym jest Klub Rotary Gdynia, który organizuje akcje charytatywne na rzecz ośrodka.

Placówka posiada specjalistyczne gabinety, m.in. do hydroterapii, laseroterapii, gabinety i sale, z których korzystają wychowankowie wyposażyliśmy w niezbędny sprzęt terapeutyczno-rehabilitacyjny. Pomoce dydaktyczne są dostosowane do potrzeb uczniów i stanowią ważny element w procesie edukacyjno-terapeutycznym.

Aktualności:

Szybki kontakt:

W sprawie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

tel/fax (58) 623 48 49

psouugdynia@psonigdynia.pl

Jesteśmy również na FB: OREW na facebookNasi Przyjaciele i Sponsorzy:

Dołącz do nas!

Dziękujemy naszym przyjacielom i sponsorom